Bookmaker betfair Bonus review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.co.uk

Germany bookmaker bet365.de review by ArtBetting.de

Bookmaker bet365 Bonus review by ArtBetting.gr

TIÊN HỌC LỄ - HẬU HỌC VĂN *** Chúc mừng học sinh ĐẬU TN TNPT 100%

 

Chúc mừng HS TN THPT ĐẬU 100%

Posted on 18 Jun 2014
Chúc mừng Học sinh ĐĂNG KHOA   ĐẬU TN THPT 100% (Cs1)

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2014-2015

Posted on 16 May 2014
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM TRƯỜNG THCS, THPT ĐĂNG KHOA CHÚC MỪNG HỌC SINH ĐĂNG KHOA ĐẬU 100% KỲ THI TÔT NGHIỆP THPT   THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2014-2015   + THỜI GIAN: Từ ngày 20-05-2014 + ĐỐI TƯỢNG: Tất cả các em học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 (học hai buổi, bán trú, nội trú). Đ

Ngoại khóa Anh văn 23-12-2013

Posted on 05 Jan 2014
Vai hình ảnh Tổ Anh văn tổ chức ngoại khóa trường ngày 23-12-2013.        

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI-TIÊN TIẾN HK1

Posted on 05 Jan 2014
Danh sách học sinh giỏi, tiên tiến học kỳ 1 (năm học 2013-2014) Học sinh sẽ được giảm học phí vào học kỳ 2 (2013-2014) Stt Họ Tên Lớp Danh hiệu 1 Nguyễn Anh Việt 10A1 HSG 2 Lý Kim Ngân 10A1 HSG 3 Nguyễn Thành Như 10A2 HSG 4 Nguyễn Phạm Hoàng Ân 11A1 HSG 5 Trương Phước Đẳng 11A1 HSG 6

Chúc mừng HS TN THPT ĐẬU 100%

Posted on 18 Jun 2014
Chúc mừng Học sinh ĐĂNG KHOA   ĐẬU TN THPT 100% (Cs1)

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2014-2015

Posted on 16 May 2014
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM TRƯỜNG THCS, THPT ĐĂNG KHOA CHÚC MỪNG HỌC SINH ĐĂNG KHOA ĐẬU 100% KỲ THI TÔT NGHIỆP THPT   THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2014-2015   + THỜI GIAN: Từ ngày 20-05-2014 + ĐỐI TƯỢNG: Tất cả các em học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 (học hai buổi, bán trú, nội trú). Đ

KẾT QUẢ TỐT NGHIÊP THPT 2013 : ĐẬU 100%

Posted on 16 Sep 2013
Chúc mừng học sinh Đăng Khoa đậu Tốt nghiệp THPT 100%. Bấm vào đây để tải danh sách về    

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI & TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2010-2011* KHỐI 12 & CẤP 2

Posted on 16 Sep 2013
12A1 12A5 6A1 Võ Nguyễn Nhị Ngọc Lê Thị Mỹ Nữ Phạm Văn Trung Nguyễn Lê Hoàng Vinh Vương Đinh Phiên Khúc Đặng Minh Hiếu Vương Kim Ngân Ngô Thị Phương Thanh Lê Văn Trường Trần Mạnh Quân Lê Quang Hồng Đức 7A1 Nguyễn Thị Hoàng Được Nguyễn Duy Quí Lê Quang Trải Nguyễn Thị Kim Ngân Nguyễn T

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI&TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2010-2011*KHỐI 10+11

Posted on 16 Sep 2013
10A1 10A7 11A5 Phan Võ Tuyết Nhung Nguyễn Đức Vinh Phạm Minh Mẫn Ngô Thị Hoài Thương Trần Lâm Khánh Ninh Phạm Thùy Trang Dương Khánh Linh Nguyễn Ngọc Trâm Nguyễn Ngọc Thạch Trần Huỳnh Trâm Trần Quốc Hưng Trần Thụy Thái Ngân Nguyễn Thanh Nhựt Đinh Trần Phương Hiếu Phạm Thị Hồng Vy Nguy

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2014-2015

Posted on 16 May 2014
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM TRƯỜNG THCS, THPT ĐĂNG KHOA CHÚC MỪNG HỌC SINH ĐĂNG KHOA ĐẬU 100% KỲ THI TÔT NGHIỆP THPT   THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2014-2015   + THỜI GIAN: Từ ngày 20-05-2014 + ĐỐI TƯỢNG: Tất cả các em học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 (học hai buổi, bán trú, nội trú). Đ

Lễ Tổng kết-Khen thưởng năm học 2013-2014

Posted on 20 Mar 2014
Một số hình ảnh Lễ Tổng kết năm học 2013-2014   DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI, TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2013-2014  10A1     12A1   Nguyễn Mỹ Linh HSG   Nguyễn Lưu Ngọc Ân HSG Nguyễn Nhất Nam HSG   Lương Thị Minh Châu HSG Lý Kim Ngân HSG   Nguyễn Tấn Đức HSG Nguyễn Anh Việt HSG   Lê Trần Thiên Kim

Ngoại Khóa Anh 28 – 01 – 2013

Posted on 16 Sep 2013
Ngoại Khóa Anh 28 – 01 – 2013